Home/Danish

Adding value to your business

Hvem er COnordic

COnordic er en netværksbaseret videns-virksomhed, der primært arbejder indenfor byggebranchen. Som ekstern samarbejdspartner løser vi afgrænsede opgaver og frigiver derved vigtige interne ressourcer for kundens virksomhed.

Hvad tilbyder vi

På baggrund af mange års erhvervs-erfaring hos producenter og leverandører med hovedvægt på byggebranchen tilbyder vi udarbejdelse af teknisk dokumentation, baseret på materialeegenskaber og produktspecifikke anvendelsesområder.


Eksempler:

•Produktbeskrivelser

•Datablade

•Montagevejledninger

•Deklarationer

Det kan vi også

COnordic kan også tilbyde leverandør- og

produktsøgning indenfor brancherne byg,

metal og plast. Vi har samarbejde med et

internationalt netværk af producenter og

leverandører indenfor en lang række

produkter og serviceydelser.


•Produkt- og leverandørsøgning

•Produktintroduktion og forhandlernet

Værditilvækst

Hos COnordic tror vi på, at de ovennævnte ydelser er vigtige værdiskabende elementer for enhver virksomhed. De er med til at styrke virksomhedens image og med til at øge salget. Gode produkter og ydelser skal ud over at være af høj kvalitet også være veldokumenterede og velbeskrevne for at kunne give det fulde udbytte.

Vi fokuserer på at tilføre værdi til kundens virksomhed.

Sådan arbejder vi

I samarbejde med kunden udarbejder COnordic opgavebeskrivelsen, og afgiver et fast tilbud eller udfører opgaven til en fastlagt timepris. Tekst og illustrationer leveres i det ønskede filformat med eller uden grafisk design.


Copyright © All Rights Reserved • COnordic • Fredericiavej 7 • DK-8940 Randers SV • +45 3089 1585 • info@conordic.dk