Products

Copyright © All Rights Reserved • COnordic • Fredericiavej 7 • DK-8940 Randers SV • +45 3089 1585 • info@conordic.dk

COnordic har pr. 1. januar 2016 indgået en aftale med producenten af ConArc montagesystemet til facadeplader om at introducere systemet på det danske marked og opbygge et forhandlernet.

Producenten er det tyske firma Wilhelm Flender GmbH & Co. KG

 

 

ConArc Montagesystem

ConArc er et montagesystem til ventilerede facader, der gennem nytænkning gør det muligt at realisere facadeprojekter på en individuel og mere økonomisk måde, end det hidtil har været muligt. Det skyldes en kombination af det multi-justerbare vægbeslag og de specialudviklede profiler som:

 

•Reducerer montagetid og materialeforbrug

•Reducerer varmetab fra bygningen

•Reducerer momentpåvirkning på den bærende væg

 

ConArc systemet bliver produceret af det tyske firma Wilhelm Flender GmbH, der gennem mange år har leveret løsninger til tag og facade. I Danmark sælges systemet gennem udvalgte forhandlere, der yder en professionel service til den danske byggeindustri.

 

Systemfordele

ConArc systemet er en videreudvikling af de kendte alu-systemer med T- og L-profiler, som normalt bliver monteret på vinkelbeslag. Dette system er konstrueret anderledes og har blandt andet følgende fordele:

 

Høj bæreevne – færre beslag i forhold til traditionelle systemer

Færre beslag – hurtigere montering, besparelse i tid og pris

•Reduceret kuldebro på grund af minimeret kontaktflade mellem beslag og holder

•Yderligere reduktion af varmetab mulig med termostop

•Opfylder kravene i ETAG 020

•Formfaktor 1,0 efter Eurocode 9 (EN 1999-1-1)

•Trinløst justerbart til forskellige isoleringstykkelser (op til 300 mm)

•Udligning af ujævnheder i underlaget (drejeligt beslag)

•Minimal momentvirkning på den bærende væg (momentarm 25 mm)

•Fastpunkt og glidepunkt i samme beslag

•For-montage af facadebeklædningen i værksted

•Mulighed for finjustering af facadebeklædningen efter opsætning